106 107 113 114 115 116 118 119 120 121 122 128

Oblicz. Doprowadź wynik do najprostszej postaci.

a) 3,47+12,9

b) ¼+1/5

c) 3 ¼-¾

d) 1008-179

e) 4/9-1

Rozwiązanie: