48 49 50 54 58 60 61 65 66 67

Przeczytaj zadanie, a następnie zastanów się, jakiej wiedzy ci brakuje, żeby je rozwiązać. Gdzie znaleźć potrzebne wiadomości?

Klocek w kształcie ostrosłupa wykonano z drewna, którego 1cm3 waży 0,8g. Podstawa ostrosłupa jest kwadratem, o boku 5cm, a wysokość 8cm. Ile waży klocek?

Rozwiązanie: