130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 143 144 145 146 147 148 149 150

147. Sześciokąt ABCDEF jest foremny. Oblicz miary kątów trapezu ADEF.

Rozwiązanie: