324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346

15. Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej $f$ są liczby $x_{1}$ i $x_{2}$. Oblicz wartość w.

Rozwiązanie: