309 310 313 314 315 316 317 318 319 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331

25. Na rysunku obok przedstawiono wykres funkcji $f(x)=-\frac{1}{2}(x-p)^{2}+q$
a) Wyznacz wartości współczynników $p$ i $q$.
b) Narysuj wykres funkcji $g(x)=f(x+3)+2$, podaj jej zbiór wartości i współrzędne wierzchołka otrzymanej paraboli

Rozwiązanie: