282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304

1. Wśród poniższych trójkątów wskaż pary trójkątów podobnych. [...]

Rozwiązanie: