269 270 271 272 273 276 277 278 279 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291

1. Udowodnij przystawanie narysowanych trójkątów. [...]

Rozwiązanie: