11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Przeczytaj tekst i podkreśl wszystkie wypowiedzi bohaterów zawierające stwierdzenia mające na celu przekonanie lub nakłonienie kogoś do czegoś. 

Rozwiązanie: