Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Pokoloruj ramki zawierające wyrazy, którymi można zastąpić słowo „historia”.


  • baśń
  • dzieje
  • przyszłość
  • teraźniejszość
  • przeszłość
  • minionie zdarzenia
  • to, co się wydarzyło
  • to, co może nastąpić

Wczoraj i dziś 4 Zadanie 1 strona 4

Rozwiązanie:
dziejeprzeszłośćminionie zdarzeniato, co się wydarzyłoWyrazy „przyszłość”, „teraźniejszość” i „to, co
Pokaż więcej...

Wczoraj i dziś 4 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2023

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Tomasz Maćkowski, Bogumila Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

ISBN

978-83-267-4688-8

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń