15 16 17 18 19 20 21 23 26 27 28 30 31 33 35 36

Wymień zalety i wady produkcji w tradycyjnych zakładach rzemieślniczych 

Rozwiązanie: