167 168 171 172 173 175 176 180 181 183 184 185 186 187 188

Wymień przyczyny wojen Rzeczpospolitej z Turcją 

Rozwiązanie: