238 240 243 244 245 247 248 251 254 258 259 260

Oceń, czy zapisy dekretu ściśle określały grupę podejrzanych, czy otwierały możliwości nadużyć 

Rozwiązanie: