69 70 76 81 82 83 84 87 89

Przerysuj tabelę do zeszytu i wpisz w odpowiednich rubrykach poniższe informacje.

A. Wokół Ziemi krążą inne planety, Słońce oraz Księżyc

B. W centrum Układu Słonecznego znajduje się Słońce 

C. W centrum wszechświata znajduje się Ziemia

D. Ziemia i pozostałe planety krążą wokół Słońca

E. Opisał ją Klaudiusz Ptolemeusz

F. Jej twórcą był Mikołaj Kopernik

Teoria GeocentrycznaTeoria Heliocentryczna
??

 

Rozwiązanie: