299 302 303 304 305
>

NA podstawie map sformułuj wniosek, dotyczący zależności między występowaniem w Europie zaznaczonych na mapie gleb nie strefowych a uksztaltowaniem powierzchni tego kontynentu.  

Rozwiązanie:
Gleby niestrefowe to gleby występujące niezależnie od występującego na danym obszarze klimatu, np. gleby górskie czy mady.
Pokaż więcej...