275 278 279 280 281 282 285 292 293

Wymień poziomy glebowe, począwszy od tego , który znajduje się najbliżej powierzchni ziemi. Krótko je scharakteryzuj. 

Rozwiązanie:
Gleba to zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej; tworzą ją procesy glebotwórcze.
Pokaż więcej...