259 261 262 263 265 266 268 271 273 275 278 279 280 281

Zaproponuj działania, które pozwoliłyby zabezpieczyć klif przed niszczącą działalnością fal morskich. 

Rozwiązanie: