249 250 253 255 261 262 263 265 266 268 270

Sprawdź, gdzie w Europie występują formy terenu powstałe wskutek działalności lodowców górskich. 

Rozwiązanie: