239 243 244 246 249 253 255 259 261

Sprawdź, co stanowi bazę erozyjną Wisły, a co - Warty. 

Rozwiązanie: