238 239 243 244 246 250 253 255 259

Omów czynniki, od których zależy tempo krasowienia.

Rozwiązanie:
Procesy krasowe polegają na powolnym rozpuszczaniu przez wody podziemne i powierzchniowe skał węglowych lub gipsowych.
Pokaż więcej...