230 231 232 233 234 236 238 243 244 246 249 250

Wymień trzy czynniki od których zależą efekty procesów zewnętrznych kształtujących powierzchnię Ziemi. 

Rozwiązanie:
Zewnętrzne procesy Ziemi to tzw. procesy egzogeniczne - w ich skład wchodzi działalność wiatrów, lodowców i lądolodów, rzek, morza czy procesów krasowych.
Pokaż więcej...