174 178 179 180 182 186

Podaj przyczynę tworzenia się bagien na obszarze objętym wieloletnią zmarzliną.

Rozwiązanie:
Wieloletnia zmarzlina to trwale zamarznięta warstwa gleby, występująca na obszarach o chłodnym klimacie.
Pokaż więcej...