168 174 179 180 181 182 186

Wybierz zestaw, w którym wymieniono źródła wody słodkiej na Ziemi w kolejności od największej do najmniejszej ilości zmagazynowanej w nich wody. 

A. wody podziemne, jeziora , lodowce, rzeki

B. Wody podziemne , rzeki, lodowce, jeziora

C. Lodowce, wody podziemne, rzeki , jeziora

D. Lodowce, wody podziemne , jeziora, rzeki 

Rozwiązanie: