145 149 153 161 162 166

Wyjaśnij znaczenie terminów: dorzecze, zlewnia, dział wodny , rzeka epizodyczna.

Rozwiązanie:
Wszystkie podane terminy dotyczą działalności rzek.
Pokaż więcej...