98 99 101 102 104 112 117

Na podstawie mapy ustal, w których szerokościach geograficznych roczne sumy opadów atmosferycznych są największe. Wyjaśnij dlaczego tak jest. 

Rozwiązanie: