95 96 98 99 101 102 109 112

Wskaż na rysunku miejsce, w którym występują najlepsze warunki meteorologiczne do rozbicia namiotu. Uzasadnij swoje zdanie. 

Rozwiązanie: