33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Owoce jarzębiny zawierają sorbitol - alkohol polihydroksylowy znany ze swoich właściwości przeczyszczających. Napisz nazwę systematyczną sorbitolu na podstawie podanego wzoru. [...]

Rozwiązanie: