311 313 314 315 317 319 320 323 324 325 326 329 330 331 332

Wyjaśnij, jakie czynniki sprawiały, że teoria o otruciu cesarza zyskała dużą popularność 

Rozwiązanie: