164 165 167 168 171 172 173 176 178 180 181 183 184 185 186

Jakie czynniki decydowały o dalszych losach osób uprowadzonych w niewolę?

Rozwiązanie: