270 273 275 277 281 282 284 285 286 287 288 291

Ze wsparcia których państw korzystały stronnictwa polityczne Sejmu Czteroletniego 

Rozwiązanie: