197 199 201 202 205 211 213 215 216 219

Określ, jaki wpływ na architekturę polskiego baroku miał mecenat królewski, kościelny i magnacki 

Rozwiązanie: