225 229 230 231 232 234 238 240 243 244 245

Wymień państwa, które wspierały Amerykanów podczas walk o niepodległość 

Rozwiązanie: