106 107 108 111 112 113 114 120 124 125 126 127

Jakie znaczenie dla wiernych miało wydanie Biblii w języku polskim?

Rozwiązanie: