6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Zadania i ich rozwiązania:


Przeczytaj uważnie zdania. Przy informacjach prawdziwych wpisz literę P, natomiast przy fałszywych – literę F.
Rozwiązanie:

Przyroda 4 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2017

Wydawnictwo

OPERON

Autorzy

Małgorzata Augustowska, Małgorzata Gajewska

ISBN

978-83-787-9584-1

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń