<
9 10 11 16 17 18 19

Na rysunku przedstawiono okrąg o środku S i zaznaczono kilka punktów. Bez mierzenia odpowiedz, które punkty leżą w odległości:

a) 1,5cm od punktu S,

b) większej niż 1,5 cm od punktu S,

c) mniejszej niż 1,5 cm od puntu S

Rozwiązanie: