69 70 71 76 77 78 82 83 84 85 90

Klient poprosił o 3 kubki i wyłożył 3 banknoty 10-złotowe. Otrzymał kubki i resztę jak na ilustracji powyżej. Ile kosztuje jeden kubek

Rozwiązanie: