52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 69 70 71

Zapisz kilka słów złożonych z podanych liter, tak aby każdy  z powstałych napisów miał oś  symetrii.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z

Rozwiązanie: