66 69 70 71 76 78 79 82 83 84 85

Podaj wszystkie cztery rozwiązania równania x·(x-7)·(x^2-4)=0

 

Rozwiązanie: