9 10 11 16 17 18 19 26 27 28 29 30 31

ile stopni ma kąt zaznaczony łukiem? Skorzystaj z katomierza. 

Rozwiązanie: