48 49 50 54 58 60 61 65 66 67

Rodzice Jakuba trenują biegi trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środę i piątek.
W tym tygodniu każde z nich przebiegło łącznie taki sam dystans 34 km. W poniedziałek mama przebiegła o 3 km więcej niż tata, a w piątek na odwrót. W oba te dni mama przebiegła po tyle samo kilometrów. W środę przebiegłą nieco mniej, bo tylko 10 km. Ile kilometrów przebiegł tata w poniedziałek.
Przerysuj tabelę wpisz do niej informacje, które znajdują się wprost w treści zadania. Potem postaraj się uzupełnić kolejne pola. Warto będzie przeczytać zadanie jeszcze kilka razy!

Rozwiązanie: