119 120 121 122 128 129 131 132 136 137 138 139

Oblicz w pamięci

a) 0,1·0,8=

b) 0,2·4=

c) -0,1·0,01=

d) 0,2·(-5)=

e) (-0,3)·(-2)=

f) 0,2·0,2=

Rozwiązanie: