41 42 43 44 45 48 49 54 58 59 60 61

Oblicz 

Rozwiązanie: