105 106 107 113 114 115 117 118 119 120 121 122

Wykonaj instrukcje A oraz B. W którym wypadku otrzymasz większą liczbę?

Instrukcja A

Napisz liczbę 8

Podnieś do kwadratu

Odejmij 4

Dodaj 15

 

Instrukcja B

Napisz liczbę 8

odejmij 4 

podnieś do kwadratu

dodaj 15

Rozwiązanie: