241 242 243 244 245 246 247 248 249 251
>

Odcinek DC na rysunku obok ma długość 

Rozwiązanie: