237 238 239 240 241 242 243 245 246 247
>

Metalową kulę przetopiono bez straty materiału na kule 

Rozwiązanie: