42 43 45 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 61 62 63

Mateusz próbuje przesunąć szafę, działając na nią siłami o różnej wartości. Chociaż pcha coraz mocniej, mebel pozostaje nieruchomy. Na każdym rysunku zaznacz czerwonym kolorem wektor siły tarcia między szafą a podłogą.

Rozwiązanie: