63 65 67 68 71 72 76 77 79 80 81 82 83 84

Informacje do zadań 3-6

Rozwiązanie: