86 87 90 91 94 100 103 106 107

Określ, co jest tematem przedstawionego fragmentu powieści?

Rozwiązanie: