75 76 77 78 79 80 81 82 84 87 90 91 94 97

Odczytaj wypowiedź, uzupełniając ją odpowiednimi zaimkami.

Rozwiązanie: