73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 86 87 90 91 94

Jak myślisz, co łączy Zosie i Rutkę? Czy można mówić o podobieństwie emocji, których doświadczają dziewczynki? Uzasadnij swoją odpowiedź. 

Rozwiązanie: