69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 84 86 87 90 91

Uzupełnij dialog bezokolicznikami utworzonymi od czasowników podanych w nawiasach. 

Rozwiązanie: